chevron_left chevron_right

Developing

...On this stage the product after validation and testing start to be implementing in wide range of IT technologies and frameworks HTML, CSS, Java Script, Bootstrap ...

For developing stage the specyfication is made and used IT technologies HTML , CSS, Java script, Bootstrap , RWD

The project is developing on two touchpoints desktop and mobile. As a mobile it get used to work on IOS and Android platform

Developing

Platform Desktop

RWD

Developing

| Entry

| Strategy

| Reserch

| Information Modelling

| Prototyping

| Testing

| Developing

Prototyping

Platform

| IOS
| Android

Touchpoint

| Mobile
| Desktop

Research the user needs | UCD Methodology | Tools

| Landing Page

| Aspect law

| Registration

| Loggin

| Search engine

| Single show off

| Extended ahow off

| Pre-purchasing action

| Sort of transaction

| Payments method

| Notyfication

| Private account

1) Aspect law Help mobile

1) Aspect law Cookie mobile

1) Aspect law Copyright mobile

1) Aspect law FAQ mobile

1) Aspect law Regulamin mobile

1) Aspect law Privacy policy mobile

1) Aspect law Terms of use mobile

1) Landing page mobile

2) Search engine mobile

3) Single show off mobile

5) Extended show off mobile

1) Aspect law - Help desktop

1) Aspect law - Cookies desktop

1) Aspect law - Copyright desktop

1) Aspect law - FAQ desktop

1) Aspect law - Reguamin desktop

1) Aspect law - Privacy Policy desktop

1) Aspect law - Terms of use desktop

2) - Logowanie desktop

3) Landing Page desktop

4) Search engine desktop

5) Single show off desktop

6) Extended show off desktop

7) Pre-purchasing action- comparision desktop

8) Payment method desktop

9) Bank on line money transfer - loggin to private account desktop

9) Bank on line money transfer - loggin- password fill in desktop

10) Bank on line money transfer - on bank page - generate the bill / the bill order desktop

10) Bank on line money transfer - on bank page - the bill authorisation desktop

10) Bank on line money transfer - on bank page - the bill transfer code veryfication desktop

11) Notyfication by e mail about proper / unproper money transfer

12) 20) Notyfication about payment reasuming (pop up)

Notyfication by sms about proper / unproper money transfer

Invoice on email

Private account

1) Aspect law Help mobile

1) Aspect law Cookies mobile

1) Aspect law Pricelist mobile

1) Aspect law Copyright mobile

1) Aspect law FAQ mobile

1) Aspect law Regulamin mobile

1) Aspect law Privacy Policy mobile

1) Aspect law Terms of use mobile

2) Logowanie mobile

3) Landing page mobile

4) Add selling offer choose abonament mobile

5) Add selling offer form - fill in form mobile

6) Metoda patnoci

7) Private account

1) Aspekt law - Help

1) Aspekt law - Cookies

1) Aspekt law - Cookies

1) Aspekt law - Pricelist

1) Aspekt law - Copyright

1) Aspekt law - FAQ

1) Aspekt law - Regulamin

1) Aspekt law - Privacy policy

1) Aspekt law - Terms of use

3) Landing page home page

4) Add selling offer choose abonament

5) Add selling offer fill in form

6) Seller private account

1) Aspect law Help mobile

1) Aspect law Cookie mobile

1) Aspect law Pricelist mobile

1) Aspect law Copyright mobile

1) Aspect law FAQ mobile

1) Aspect law Regulamin mobile

1) Aspect law Privacy policy mobile

1) Aspect law Terms of use mobile

2) Landing page mobile

4) Present list mobile

Lista prezentw Lista goci Lista potrzebnych ( rzeczy , eventw do zorganizowania wesela , czynnoci to do list ) wedding planner predefiniowane opcje wyboru zagniedzanie listy w kalendarzu / przydzielanie czasu w jakim dane rzeczy maj by zrealizowane (callendar) okreslanie z gry budetu (budget) kalkulacja kosztw ( cost -calculator) Archiwum organizacja materilw pamiatkowych zdjcia / filmy zagniedzane w kalendarzu dodawanie prezentw (rzeczy) edytowanie usuwanie sherowanie listy prezentw do goci ( przesanie meilem, smsem, social media ) udostpnianie listy prezentw gociom przydzielanie prezentw do goci

4) Guest list mobile

5) Movie mobile

6) Callendar mobile

7) Photo mobile

8) Wedding planner mobile

10) Wedding guide mobile

11) friends wishes mobile

12) callendar mobile

podgld rok podgld miesic podgld tydzie podgld dzie zagniedzone pozostae funkcjonalnoci wbudowane notatki ( dodawanie notatek do dnia , godziny zaznaczanie eventw lub akcji ( czynnoci) angaowanie z listy goci ludzi lista eventw ( wydarzenia i czynnoci ) To samo ce wedding planner poczy

13) Wedding Calculator mobile

14) Wedding Needs mobile

potzebne rzeczy , eventy do zorganizowania wesela poczone z calkuacj kosztw spis wybr niezbdnych rzeczy polczonych z kalkulacj kosztw okreslenie budetu na lub

15) Wedding Notes mobile

robienie notatek notatki zagniedzone w kalendarzu i innych funkcjonalnosciach

16) Announcement mobile mobile

Logowanie mobile mobile

Springboard mobile mobile

Onboarding mobile mobile

Onboarding mobile mobile

Landing page mobile mobile

Aspect law - Help Desktop mobile

Aspect law - Cookies Desktop mobile

Aspect law - Pricelist Desktop mobile

Aspect law - Copyright Desktop mobile

Aspect law - Copyright Desktop mobile

Aspect law - FAQ Desktop mobile

Aspect law - Regulation Desktop mobile

Aspect law - Privacy Policy Desktop mobile

Aspect law - Terms of use Desktop mobile

Landing page - Desktop

Present list - Desktop

Price list - Desktop

Guest list - Desktop

Movie - Desktop

Photo - Desktop

Wedding Planner - Desktop

Wedding Guide - Desktop

Friends wishes - Desktop

Friends wishes - Desktop

see online realisation
wish list - http://weselnefirmy.com.pl/2017_01_16_%20final%20version-dev/B&G%20ax%20html/2_desktop_b&b_android_16_wish%20list/Desktop%20-%20Bride%20and%20groom_wish%20list.html

Callendar - Desktop

see online realisation
wish list - http://weselnefirmy.com.pl/2017_01_16_%20final%20version-dev/B&G%20ax%20html/2_desktop_b&b_android_16_wish%20list/Desktop%20-%20Bride%20and%20groom_wish%20list.html

Wedding Calculator - Desktop

see online realisation
wish list - http://weselnefirmy.com.pl/2017_01_16_%20final%20version-dev/B&G%20ax%20html/2_desktop_b&b_android_16_wish%20list/Desktop%20-%20Bride%20and%20groom_wish%20list.html

Wedding Needs/ Tables needs - Desktop

Wedding Notes - Desktop

Announcement - Desktop

Logowanie - Desktop

Logowanie - Desktop

Springboard functionalities - Desktop

Onboarding homepage - Desktop

see online realisation
http://weselnefirmy.com.pl/2017_01_16_%20final%20version-dev/B&G%20ax%20html/2_desktop_b&b_android_4a_wphone_funkcjonalnosc/functionalities%20guest.html

Springboard functionalities - Desktop

see online realisation
http://weselnefirmy.com.pl/2017_01_16_%20final%20version-dev/B&G%20ax%20html/2_desktop_b&b_android_4a_wphone_funkcjonalnosc/functionalities%20guest.html

Landing page - Desktop

see online realisation
http://weselnefirmy.com.pl/2017_01_16_%20final%20version-dev/B&G%20ax%20html/2_desktop_b&b_android_4a_wphone_funkcjonalnosc/functionalities%20guest.html

Developing

Platform Mobile IOS

IOS

Developing

Developing

Platform Mobile Android

Android

Developing