Set
PLN
DE
ENG
Help
social media
facebook tweeter g+ pinterest linkedin  youtube instagram tumbrl
regulation regulation
Go to Cookies
Go to Faq dla firm
close_on_green_field
Close

| Sitemap

Aspect law > Sitemap
Back to main page >
Show footer menue
show menue hide manuedown
Hide footer menue

| Top

Home
Sitemap
Registration
Log in
Log out
start us all time

| Aspect law

Regulation
Terms of use
Privacy Policy
Copyright
Faq dla firm
How it works
Sitemap
Cookies
help

| Menue

Home
Home
About us
Forum
Our wedding
My account
Contact
Search general

| Contact

Home

Wedding company.com

Poland

Lesser district

Kraków

Krakowska

62/2a

www

e mail

phone

fax

Terms of use

| Sitemap

Note: The regulation Here you can find the section for terms of use

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym regulaminem. Jako że zawiera on informacje dotyczące praw i obowiązków związanych z korzystaniem z portalu firmyweselne.com
Ilekroć w niniejszym regulaminie używamy słów "ta Strona", "my", "nas", "Firmy weselne" lub "nasz" należy je rozumieć jako nazwa firmy , company registered in Country company number 00000000.
Korzystając z tej Strony, zobowiązujesz się (jako "użytkownik") do przestrzegania poniższego regulaminu oraz Polityki Prywatności. Jeśli nie chcesz podlegać tym regulacjom musisz zaprzestać korzystania z tej Strony. Przyjmujesz do wiadomości, że poprzez korzystanie z tej strony zostajesz związany umową prawną pomiędzy tobą a nami, dotyczącą między innymi korzystania ze strony, obsługi płatności oraz zarządzania kontami.Niniejszy regulamin może być zmieniony przez nas i zamieszczony w najbardziej aktualnej wersji na tej stronie. Podczas korzystania z naszej Strony jesteś objęty postanowieniami najnowszej wersji regulaminu. Zalecamy okresowe sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.
Korzystając
Serwis prezentuje
Poprzez zamieszczenie dowolnych .
prawdziwosc danych )
prawdziwosc danych ) Oświadczasz,
Akceptacja polityki cookie
I have the knowladge about privacy policy
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy ( nazwa i siedziba )
, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w
szczególności na przesyłanie przez w.w podmiot informacji
handlowych na podany wyżej adres poczty elektronicznej lub
numer telefonu komórkowego.

I agree for processing my personal data

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
(nazwa firmy ) siedzibą w ( adres) moich danych osobowych,
w celu prowadzenia przez w.w podmiot szeroko rozumianego marketingu
towarów i usług osób trzecich.

regulation