Set
PLN
DE
ENG
Help
social media
facebook tweeter g+ pinterest linkedin  youtube instagram tumbrl
regulation regulation
Go to Copyright
Go to Regulation
close_on_green_field
Close

| Terms of use

Aspect law > Terms of use
Back to main page >
Show footer menue
show menue hide manuedown
Hide footer menue

| Top

Home
Sitemap
Registration
Log in
Log out
start us all time

| Aspect law

Regulation
Terms of use
Privacy Policy
Copyright
Faq dla firm
How it works
Sitemap
Cookies
help

| Menue

Home
Home
About us
Forum
Our wedding
My account
Contact
Search general

| Contact

Home

Wedding company.com

Poland

Lesser district

Kraków

Krakowska

62/2a

www

e mail

phone

fax

Terms of use

| Terms of use

Note: The regulation Here you can find the section for terms of use

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym regulaminem. Jako że zawiera on informacje dotyczące praw i obowiązków związanych z korzystaniem z portalu firmyweselne.com
Ilekroć w niniejszym regulaminie używamy słów "ta Strona", "my", "nas", "Firmy weselne" lub "nasz" należy je rozumieć jako nazwa firmy , company registered in Country company number 00000000.
Korzystając z tej Strony, zobowiązujesz się (jako "użytkownik") do przestrzegania poniższego regulaminu oraz Polityki Prywatności. Jeśli nie chcesz podlegać tym regulacjom musisz zaprzestać korzystania z tej Strony. Przyjmujesz do wiadomości, że poprzez korzystanie z tej strony zostajesz związany umową prawną pomiędzy tobą a nami, dotyczącą między innymi korzystania ze strony, obsługi płatności oraz zarządzania kontami.Niniejszy regulamin może być zmieniony przez nas i zamieszczony w najbardziej aktualnej wersji na tej stronie. Podczas korzystania z naszej Strony jesteś objęty postanowieniami najnowszej wersji regulaminu. Zalecamy okresowe sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.
Korzystając z tej Strony, zobowiązujesz się (jako "użytkownik") do przestrzegania poniższego regulaminu oraz Polityki Prywatności. Jeśli nie chcesz podlegać tym regulacjom musisz zaprzestać korzystania z tej Strony. Przyjmujesz do wiadomości, że poprzez korzystanie z tej strony zostajesz związany umową prawną pomiędzy tobą a nami, dotyczącą między innymi korzystania ze strony, obsługi płatności oraz zarządzania kontami.Niniejszy regulamin może być zmieniony przez nas i zamieszczony w najbardziej aktualnej wersji na tej stronie. Podczas korzystania z naszej Strony jesteś objęty postanowieniami najnowszej wersji regulaminu. Zalecamy okresowe sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.
Serwis prezentuje informacje dla przyszłych par młodych, które mają możliwość kontaktu z firmą przez wizytówkę , uzyskania informacji odnośnie zakresu działalności i wachlarza dostarczanych ofert bezpośredniego zakupu oferty, ( zakup on line przez internet ) porównania oferty z innymi dodania do koszyka rezerwowania oferty na konkretny dzień
Poprzez zamieszczenie dowolnych treści na naszej Stronie (np. tekstu, zdjęć, audio oraz innych mediów), oświadczasz że nie mają one charakteru danych niejawnych, opatentowanych a także nie są oparte na oraz nie wywodzą się z informacji lub rzeczy należących do osób trzecich. Choć proces zamieszczania danych na naszej Stronie jest zautomatyzowany, w sytuacji gdy przesłane treści będą naruszać prawo autorskie, zostaną one przez nas usunięte na podstawie zawiadomienia przesłanego przez uprawnioną osobę trzecią. Dodatkowo wyrażasz zgodę na przyznanie nam niewyłącznego, ogólnoświatowego, ciągłego, nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa oraz licencji do wyświetlania przesłanych treści bez ograniczeń na potrzeby zarządzania naszą Stroną.
prawdziwosc danych ) Oświadczasz, że informacje podane podczas procesu rejestracji konta, korzystania z usługi pośrednictwa weselnego, płatności za usługi oraz zawarte w twoim profilu są prawdziwe, kompletne i aktualne. Jesteś także zobowiązany do informowania nas o wszelkich zmianach w tych danych.
prawdziwosc danych ) Oświadczasz, że informacje podane podczas procesu rejestracji konta, korzystania z usługi pośrednictwa weselnego, płatności za usługi oraz zawarte w twoim profilu są prawdziwe, kompletne i aktualne. Jesteś także zobowiązany do informowania nas o wszelkich zmianach w tych danych.

logowanie i aktualizacja dancyh ) Aby zagwarantować aktualność danych zawartych na naszej Stronie, jesteś zobowiązany do logowania się na swoje konto przynajmniej raz na 365 dni.

twoje dane do logowania tajne ) Twoim obowiązkiem jest utrzymanie danych wykorzystywanych do logowania na naszej stronie (w szczególności nazwy użytkownika i hasła) w tajemnicy. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa związanego z twoim kontem jesteś zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o zaistniałej sytuacji. Zobowiązujesz się również do zgłaszania wszelkich innych naruszeń niniejszego.

obsceniczne ) Zabronione jest umieszczanie na naszej Stronie treści o charakterze obscenicznym, obraźliwym, dyskryminującym, nieetycznym,

firma nie z branży weselnej ) Zabrania się rejestrowania Konta Firmy w kategorii, która nie odzwierciedla faktycznego rodzaju prowadzonej działalności (w szczególności, podmioty które nie prowadzą działalności w danej kategorii, a jedynie świadczą usługę pośrednictwa między Klientem a usługodawcą w tej kategorii powinny rejestrować się w kategorii "Organizacja wesela"). Zabrania się także rejestrowania Kont Firmy przez podmioty, które nie prowadzą działalności w branży weselnej.

rejestracja kilku kont ) Zabrania się rejestrowania więcej niż jednego Konta Firmy w danej kategorii przez ten sam podmiot.Zabrania się wykorzystywania treści zawartych w Portalu w celach komercyjnych, w szczególności do wysyłania korespondencji seryjnej.
Akceptacja polityki cookie
I have the knowladge about privacy policy
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy ( nazwa i siedziba )
, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w
szczególności na przesyłanie przez w.w podmiot informacji
handlowych na podany wyżej adres poczty elektronicznej lub
numer telefonu komórkowego.

I agree for processing my personal data

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
(nazwa firmy ) siedzibą w ( adres) moich danych osobowych,
w celu prowadzenia przez w.w podmiot szeroko rozumianego marketingu
towarów i usług osób trzecich.

terms of use